Meist

Jobsite OÜ tegutseb Skandinaavia juhtivate tööstuslike torutrasside teostajate koostööpartnerina Soomes ja Rootsis.

Ehitus– ja saneerimisprojektid erinevates kohtades Skandinaavias. Lisaks valmistame ja müüme teraskonstruktsioone oma klientidele Soomes ja Rootsis.

Olulisemad objektid on töötlev tööstus, metsa- ja keemiatööstus ning elektrijaamad. Juhindume oma tegevuses standarditest ISO 9001, Keskkonnastandard 14001 ja Töö- ja ohutusstandard OHSAS 18001. Kliendi keskkonna- ja ohutusnõuded on meie töös olulisel kohal.

Keskkonnaalase tegevuse pidevaks parandamiseks järgime standardi ISO 14001:2004 nõudeid. Keskkonnast hoolimine on oluline meie firma tegevuses ja üritame toimida selliselt, et arvestame keskkonnaga kogu oma tegevuse käigus.

Teostame töid järgmiste seadmete tarnijate projektides. Valdkonnad: elektrijaamad, paberi– ja tselluloositööstus.

Kindel kvaliteet

Meie personali on kvaliteedinõuete järgmise osas testitud kolmanda osapoole poolt ning meie kvaliteedisüsteem vastab SFS-EN ISO 9001:2008 kvaliteedikontrolli nõuetele.

Keevitus on meie äritegevuse tuumaks, kuna selle mõju toodete kvaliteedile ja kuludele on kõige olulisem. Seetõttu on tähtis, et keevitustööd teostatakse professionaalselt ja et need vastavad kõikidele nõuetele.

Keevituse kvaliteet on märk toote kvaliteedist ja see annab meile oma tegevusalal suure konkurentsieelise.

Tootmises kasutame keevitusprotsesse 111, 141, 135, 136 ja 138. Keevitatavad materjalid kuuluvad (peamiselt) materjalirühmadesse 1.1, 1,2, 5.3 ja 8.1 (CEN ISO/TR 15608).

Keevitusmeetodid vastavad SFS-EN ISO 15614-1 nõuetele, tootestandardile ja klientide spetsifikatsioonide lisanõuetele. Tootmise keevitusjuhised (WPS) on koostatud SFS-EN ISO 15609-1 tehniliste nõuete alusel.

Keevituse kvaliteedikontroll toimub SFS-EN 3834 (Metallide sulakeevituse kvaliteedinõuded, tase 2, kvaliteedinõuded) alusel.